Regulamin - system rezerwacji

Regulamin czarteru jachtów - system rezerwacji.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi wynajmu jachtów poprzez system rezerwacji online.

2. Dane kontaktowe:

Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

Numer kontaktowy: 693 282 142

Adres mailowy: akademia@nowezeglarstwo.pl

Biuro obsługi klienta: Hotel Kaskada, ul. Międzyzdrojska 37, 60-456 Poznań

DEFINICJE

1. Regulamin - stanowi niniejszy dokument.

2. Sprzedawca - Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

2. System rezerwacji - prowadzony i zarządzany przez Fundację Nowe Żeglarstwo, dostępny w domenie www.nowezeglarstwo.pl. Służy do zarządzania jachtami, rezerwacją i wynajmem jachtów. 

3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoście prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywac prawa i zaciągać zobowiązania, ktora wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.nowezeglarstwo.pl, która uzyska dostęp do świadczonych usług zawartych w regulaminie.

4. Operator płatności - PAY PRO S.A. ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779 236 98 87, REGON: 301345068.

5. Klient - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający usługi w ramach umowy zawartej poprzez system rezerwacji.

6. Czarter jachtu - usługa będąca przedmiotem oferty.

7. Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi na warunkach określonych przez sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i rodzaj oferowanej usługi, przy wykorzystaniu systemu rezerwacji.

8. Transakcje - Procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży usługi między sprzedawcą a klientem.

9. Umowa - umowa czarterowa, w której sprzedawca zobowiązuje się odpłatnie, w określonym terminie, wynająć klientowi jacht, na warunkach określonych w regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i zawarcia umowy.

2. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowej od sprzedawcy.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

4. Wszystkie dane dotyczące klienta przechowywane są na serwerach sprzedawcy.

5. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez sprzedawcę należy zgłaszać drogą mailową na adres akademia@nowezeglarstwo.pl w ciągu 7 dni od od wystąpienia przyczyny reklamacji.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia rezerwacji. Składając reklamację klient powinien wskazać przyczynę reklamacji oraz zawrzeć szczegółowy opis roszczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może do 24 godzin przez realizacją usługi odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez system rezerwacyjny lub mailowo na akademia@nowezeglarstwo.pl lub telefonicznie.
3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Powyższy regulamin określa warunki rezerwacji jachtu poprzez system rezerwacji.

2. Regulamin czarteru jachtów określający warunki czarteru oraz umowa czarteru stanowią integralną część całej procedury wynajmu oferowanego przez sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w momencie publikacji ich na stronie internetowej www.nowezeglarstwo.pl. Do umów zawartych przez zmianą regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie złożenia rezerwacji przez klienta.

3. Klient korzystający z systemu rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia oferowanej usługi oraz przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, z siedzibą w Poznaniu przy os. Rusa 24/4. 61-245 Poznań NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwaną dalej administratorem danych osobowych.