Baza Powidz – informacje

W związku z panującą sytuacją dotyczącą poruszania się i ochrony zdrowia przystań w Powidzu może  pracować w trybie ograniczonym.

Czarter jachtów dostępny w weekendy od 23 maja 2020. Przystań będzie czynna w godzinach 10:00-18:00

2.Osoby korzystające z usług przystani żeglarskiej muszą przestrzegać obostrzeń, ograniczeń oraz zaleceń wprowadzonych przez organy nadzorujące oraz obsługę przystani żeglarskiej i ośrodka wypoczynkowego. W przypadku nie dostosowania się do wytycznych obsługa może odmówić wstępu na teren przystani żeglarskiej i realizację usługi.

3.Wstęp na teren przystani żeglarskiej mają tylko osoby uczestniczące w prowadzonych szkoleniach lub załogi czarterowe. Zabrania się wstępu osobom postronnym i towarzyszącym nie uczestniczącym czarterze lub szkoleniu.

5.Na przystani może przebywać maksymalnie 6 osób w wyznaczonej strefie. Na terenie przystani żeglarskiej zaleca się jeżeli to możliwe utrzymywanie odstępu pomiędzy sobą min. 2 metry.

6.Na jachcie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Ze względów na wprowadzone limity i bezpieczeństwo nie zezwala się na zwiększenie załóg do odwołania. ​Dotyczy to również rodzin.

7.Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się ograniczenia dotyczące ilości wolnych jachtów dostępnych do czarteru i szkoleń. Jachty będą wydawane w większych odstępach czasowych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających i obsługi. Jachty będą również okresowo dezynfekowane.

Zgodnie z poprawą sytuacji przystań żeglarska i pozostałe strefy będą zwiększały swobodę poruszania się na terenie.

Informacje będą na bieżąco aktualizowane i dostępne na naszej stronie internetowej: www.nowezeglarstwo.pl