COVID-19

Polityka COVID 19 przygotowana przez Fundację Nowe Żeglarstwo w sezonie 2021.

Fundacja Nowe Żeglarstwo w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski i świata stworzyła wytyczne na potrzeby bezpiecznej organizacji i pracy swoich baz żeglarskich.

Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i osobom korzystającym.

Dokument określa działania prowadzone na przystani dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz politykę reklamacji i realizacji prowadzonych przez Fundację usług.

1.Zapewnienie bezpieczeństwa
W zależności od wytycznych wprowadzanych przez organy nadzorujące oraz rządu podejmowane będą kroki zapewniające bezpieczeństwo osobom korzystającym z floty jachtów oraz pomieszczeń socjalnych, sal wykładowych i terenu przystani żeglarskiej. Na przystani w zależności od wytycznych może obowiązywać nakaz używania maseczek ochronnych, limit osób przebywających na terenie oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk. Zmianie ulegnie także procedura odbioru jachtu dla zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa. Jeżeli pojawi się konieczność będziemy przeprowadzali również dezynfekcję na jachtach, motorówkach oraz sprzęcie asekuracyjnym używanym na wodzie.

Wszelkie aktualne wytyczne będą udostępniane na stronie internetowej Fundacji.

2.Realizacja usług
Wszystkie zaplanowane usługi wymienione na stronie internetowej Fundacji będą prowadzone zgodnie z wytycznymi organów nadzorujących dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.
W sytuacjach wymuszających zmniejszenie ilości osób na jachcie/motorówce w czasie szkolenia lub liczby osób  przebywających w sali wykładowej dostosujemy program szkolenia do wytycznych wprowadzając możliwość nauki online oraz zmniejszymy grupy na jachcie/motorówce zgodnie z limitem, jednocześnie zwiększając liczbę dostępnych jachtów/motorówek oraz kadry instruktorskiej.
W przypadku konieczności przerwania szkolenia wszystkie osoby biorące w nim udział otrzymują pełne prawo do wydłużenia terminu szkolenia i dokończenia szkolenia w innym terminie w danym sezonie żeglarskim tj. do 20.10.2021.
Takie samo prawo dotyczy osób, które w trakcie szkolenia zachorują na COVID-19 lub będą znajdowały się na kwarantannie z powodu kontaktu z osobami zakażonymi.

Usługi czarterowe, które nie mogą zostać zrealizowane ze względu na zamknięcie przystani, zakażenie COVID-19 lub kwarantannę będą przełożone (dotyczy tylko sternika jachtu).

Inne usługi oferowane przez Fundację będą rozpatrywane indywidualnie.

3.Zwroty i reklamacje
Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu lub wynajmująca jacht ma prawo do reklamacji lub ubiegania się o zwrot wpłaconych środków na wybraną usługę.

Reklamacje należy kierować na adres akademia@nowezeglarstwo.pl

Fundacja ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Zwrot nie następuję w przypadku kiedy Fundacja zapewni alternatywny termin dokończenia szkolenia lub realizacji czarteru.

Zwrot nie następuje również w przypadku konieczności zmniejszenia liczby osób na jachcie w czasie czarteru.

Osoby składające reklamacje i ubiegające się o zwrot muszą przedstawić potwierdzenie odbywania kwarantanny lub pozytywny wynik na COVID-19.

 

W pozostałych przypadkach obowiązują regulaminy zawarte na stronie internetowej Fundacji.