holowanie narciarza 01/21

350 pln

Licencja holowanie narciarza

19.06

Dla kogo

Osoby od 18 roku życia

Czas trwania

16 - 21

Lokalizacja

jez. Niepruszewskie

Zapraszamy na szkolenie dotyczące holowania narciarza wodnego lub holowania innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji.

Szkolenie kierowane jest do osób posiadających już patent motorowodny.

Egzamin organizujemy zaraz po zakończeniu zajęć!

 

 

 

INFORMACJE

Szkolenie realizowane jest według programu PZMWiNW (Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego).

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzony jest przez doświadczoną kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia instruktorskie.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. W dniu egzaminu prosimy mieć przy sobie patent motorowodny.

PROGRAM

Zajęcia teoretyczne:

 

Marina Krzyżowniki, ul. Nad jeziorem 21, Poznań, jez. Kierskie

– Zasady bezpiecznego holowania

– Przepisy dotyczące holowania

 

Zajęcia praktyczne:

 

Niepruszewo, jez. Niepruszewskie,

– Sygnalizacja w czasie holowania

– Komunikacja między holującym a holowanym

– Praktyczna umiejętność holowania

EGZAMIN

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego odpowiada za przeprowadzenie egzaminu, który odbędzie się w miejscu szkolenia.

Egzamin odbywa się po zakończeniu szkolenia. Opłaty pobiera komisja egzaminacyjna – dla osób uczących się to 125 zł, dla dorosłych 250 zł. Opłata egzaminacyjna nie jest wliczona w cenę kursu.

Po zdaniu egzaminu do PZMiNW należy dostarczyć, osobiście lub w formie elektronicznej, dokumenty niezbędne do wydania patentu:
-zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydane przez Komisję Egzaminacyjną,
-1 zdjęcie legitymacyjne do patentu formatu 3,5 cm x 4,5 cm.

Patent zostanie wysłany pocztą do 30 dni od złożenie do PZMiNW dokumentów.

 

UPRAWNIENIA

Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego.

Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.