instalacje jachtoweFAQ

instalacje jachtowe

Na jachcie wyróżniamy instalację: 

  • Wodną 
  • Sanitarną
  • Elektryczną 
  • Gazową  
  • Siłownie (w przypadku silników wbudowanych)

 

Instalacja wodna: 

W skład instalacji wodnej wchodzą zbiorniki na wodę pitną oraz pompy. 

Zbiorniki mogą znajdować się w bakistach bądź symetrycznie rozmieszczone w kadłubie po obu jego stronach połączone ze sobą systemem rur.
Dla zwiększenia komfortu uzupełniania zbiorników wlewy wody montuje się na pokładzie. 

W zależności od umiejscowienia zbiornika będą się one znajdować może on się znajdować na rufie bądź dziobie, jednak możemy się też spotkać z kilkoma wlewami wody kiedy jacht wyposażony jest w więcej niż jeden zbiornik.

(w przypadku wyczerpania wody w jednym zbiorniku należy przełączyć zawór na kolejny zbiornik)
Na każdym wlewie wody pitnej znajduje się napis „WATER”, dlatego też ważne jest zwracać na to uwagę, ponieważ prócz wlewów wody pitnej, na pokładzie możemy się spotkać z podobnie wyglądającym wlewem do baku paliwa który będzie podpisany „FUEL” bądź „DIESEL”.

Woda ze zbiornika jest pobierana przy pomocy pompy. Spotykamy się z pompami manualnymi (nożna bądź ręczna) oraz coraz częściej spotykanymi pompami elektrycznymi zasilanymi z akumulatora jachtowego. 

W przypadku korzystania z pompy elektrycznej należy zwrócić uwagę czy włączony jest odpowiedni obwód na rozdzielnicy, natomiast kiedy pompa zacznie chodzić na „sucho” (np. gdy skończy się woda w zbiorniku) należy niezwłocznie wyłączyć obwód odpowiedzialny za pompę wody pitnej! 

Prócz pompy wody pitnej spotykamy się też z pompami wody zaburtowej umożliwiająca oszczędzanie wody pitnej w przypadku kiedy np. podczas rejsu morskiego istnieje konieczność umycia naczyń bądź po skorzystaniu z toalety oraz z pompami zęzowymi umieszczonymi w zęzie które w razie dostania się wody pod pokład będą usuwać ją na zewnątrz. 

 

Instalacja sanitarna: 

Na małych jachtach spotykamy się najczęściej z toaletami przenośnymi (chemicznymi) składającymi się z dwóch części: część górną stanowi miska sedesowa wraz ze zbiornikiem wody do spłukiwania, natomiast dolną część stanowi zbiornik na nieczystości.
Toalety te opróżniamy w portach w miejscach do tego przeznaczonych!
(niekażdy port oferuje taką możliwość, a czasami wiąże się to z dodatkową opłatą) 

Na większych jachtach rozpowszechnione jest stosowanie toalet tzw. morskich które podłączone są do instalacji wodnej (pompy wody zaburtowej) i nieczystości spłukiwane są bezpośrednio poza jacht. 

 

Instalacja elektryczna: 

Źródłem energii na jachcie jest akumulator 12V ładowany prądem stałym z brzegu.
Gniazdo ładowania znajduje się najczęściej na rufie jachtu zabezpieczone wodoszczelną kapką. 

Niektóre jachty wyposażone są też w prądnicę która ładuje akumulatory podczas pracy silnika, jednak dotyczy to głównie silników wbudowanych. 

Prąd z akumulatora w pierwszej kolejności trafia do specjalnej rozdzielni od której odchodzą odpowiednie obwody zasilające poszczególne urządzenia na jachcie (np. lodówka, światła nawigacyjne, pompa wody pitnej, radio). Nieużywane urządzenia powinniśmy przełączyć na rozdzielni w pozycję OFF. 

Akumulatory montuje się w części rufowej jachtu. Należy zwrócić uwagę na to, czy są one odpowiednio zabezpieczone przez przesuwaniem się podczas żeglugi, wilgocią oraz zwracamy uwagę czy nie leżą na nich jakieś przedmioty.
(szczególnie metalowe mogące doprowadzić do zwarcia!)   

W celu podłączenia jachtu do ładowania najpierw podłączamy kabel do jachtu, a następnie do nabrzeża, natomiast po naładowaniu akumulatora, w pierwszej kolejności odłączamy kabel od nabrzeża, a następnie od jachtu.
(w przypadku gdy standardowa wtyczka 230V nie pasuje, stosujemy odpowiednią przejściówkę)

Instalacja gazowa: 

Instalacja gazowa na jachcie składa się z butli gazowej z płynną mieszaniną gazów propan-butan i instalacji gazowej doprowadzonej do kuchenki gazowej.
Najczęściej spotykamy się z butlami o pojemności 2-5kg. 

Przed użyciem butli w pierwszej kolejności odkręcamy zawór na butli, a następnie zawory na kuchence, natomiast po skończonym użytkowaniu palników w pierwszej kolejności zakręcamy zawór na butli, a dopiero jak wypali się cały pozostały gaz z instalacji zakręcamy zawory na kuchence. 

Nigdy nie zostawiamy włączonego gazu bez kontroli!