locjaFAQ

Dział wiedzy żeglarskiej zajmującej się szczegółowym opisem i oznakowaniem dróg i szlaków wodnych na rzekach, jeziorach i morzach.

znaki nakazu, zakazu i informacyjne

Ograniczanie i oznaczanie przejścia

Znaki występujące przy przejściach pod mostami, wejściami i wyjściami z kanału. Pokazują m.in szerokość przejścia oraz bezpieczną trasę płynięcia. Dodatkowo informują o głębokościach akwenu, wysokości przęsła mostu na taflą wody.

Przejście przez służę - śluzowanie

Śluzowanie to przemieszczenie jachtu z akwenu na akwen, gdzie jeden położony jest niżej niż drugi. Śluza umożliwia poruszanie się jachtów między akwenami. Śluza składa się z koryta zamykanego z dwóch stron stalowymi wrotami. Po otwarciu wrót i wpłynięciu jednostek, wrota zamykają się i pompy napełniają lub opróżniają koryto do poziomu wyższego lub niższego akwenu. 

Nabieżniki

Znaki pokazujące bezpieczną drogę przejścia wykorzystywane do nawigacji przy żegludze rzecznej na zakrętach i zakolach. Przeważnie ustawione na brzegach rzeki, rzadziej występują na wodzie ze względu na prąd i nurt rzeki oraz zmienny poziom wody co mogłoby uniemożliwić identyfikację znaku. 

Oznakowanie szlaków wodnych

Znaki występujące na jeziorach i akwenach tworzących szlak wodny. Obowiązek poruszania się na szlaku wodnym mają statki pasażerskie oraz jednostki z dużym zanurzeniem. Droga szlaku wodnego wykazuje się minimalną głębokością wynoszącą 3 metry. Głębokość po za szlakiem może się różnić. Jachty żaglowe nie mają obowiązku poruszania się po szlaku wodnym, jednak oznaczenie szlaku można wykorzystać do nawigacji. Na szlaku obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania jednostek oraz rzucania kotwicy.

znaki kardynalne

Oznaczenie płytkich niebezpiecznych miejsc na akwenie na którym oznaczony jest szlak wodny. Znaki kardynalne popularnie zwane kardynałkami mogą występować także po za szlakiem wodnym wskazując niebezpieczne mielizny. Znaki kardynalne zawsze występują w zestawie 4 tyczek, północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. O rodzaju znaku informuje charakterystyczny układ malowania w czarno zółte pasy oraz znak szczytowy w postaci 2 stożków ustawionych jeden nad drugim. Żeby bezpiecznie opłynąć kardynałki musimy wiedzieć w jakim kierunku płyniemy np. z północy na południe.

oświetlenie jachtowe

Prawo drogi

Wszystkie jednostki korzystanie z akwenów nie tylko na szlaku wodnym obowiązują przepisy i prawo drogi pomiędzy nimi.

W przypadku 2 jachtów płynących na żaglach przeciwnymi halsami pierwszeństwo ma jacht płynący prawym halsem, tj. ten który ma żagle na lewej burcie.

 

oznaczenie statków, kody flagowe i sygnałowe

oświetlenie jednostek pływających

Każda jednostka pływająca w nocy na akwenach na których płynięcie w nocy jest dozwolone musi używać odpowiednich świateł nawigacyjnych tak, żeby inne jednostki mogły rozpoznać naszą jednostkę, jej długość oraz kierunek w jakim płyniemy. Analogicznie tak samo dzięki światłom nawigacyjnych na jednostkach i punktach nawigacyjnych to my możemy określić nasze położenie i wszystkie parametry i kierunek płynięcia innej jednostki.

Zadania testowe z wyznaczania trasy jachtu na podstawie znaków.