meteorologiaFAQ

Pogoda -  stan atmosfery (troposfery), w konkretnym miejscu i czasie, czyli warunki meteorologiczne na danym obszarze.

Klimat - ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (przynajmniej 30 lat).

Badaniem zjawisk pogodowych zajmuje się meteorologia. Badaniem zjawisk pogodowych zajmuje się meteorologia, a ich przewidywaniem dział meteorologii: synoptyka.

Stan pogody określają składniki pogody,

czyli fizyczne właściwości troposfery:

- temperatura powietrza,

- ciśnienie atmosferyczne,

- wilgotność,

  • wiatr (jego prędkość i kierunek),
  • zachmurzenie i rodzaj chmur,
  • zjawiska atmosferyczne np.: opady, osady, burze,
  • natężenie promieniowania słonecznego (insolacja)

Dane meteorologiczne zbierane są przez stacje meteorologiczne.

Temperatura powietrza - jeden z podstawowych elementów meteorologicznych,

określający stan cieplny określający stan cieplny atmosfery.

Pomiaru dokonuje się na wysokości 2 m nad gruntem za pomocą termometru. Pomiaru dokonuje się na wysokości 2 m nad gruntem za pomocą termometru, osłoniętego przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym w klatce meteorologicznej.

Temperaturę podaje się w stopniach Celsjusza [°C],

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE - ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała.

Ciśnienie powietrza najczęściej wyraża się w hektopaskalach (hPa) oraz w milimetrach słupa rtęci ( mmHg), przy czym 1hPa = 0.75mmHg.

Na poziomie morza średnia wartość ciśnienia atmosferycznego, tzw. ciśnienie normalne, wynosi 1013,25 hPa = 760mmHg

Barometr mierzy ciśnienie atmosferyczne

Zmiana ciśnienia = zmiana pogody,

Szybka zmiana ciśnienia = silny wiatr!

Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej - zawartość pary wodnej w powietrzu.

wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m2 powietrza

Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

wilgotność względna - w danej temperaturze w powietrzu może znajdować pewna maksymalna ilość pary wodnej. Mówimy wtedy o stanie nasyconym. Każda mniejsza ilość pary to pewien % stanu nasyconego. Ten procent (mierzony higrometrem) nazywamy wilgotnością względną powietrza.

temperatura punktu rosy - temperatura, w której nastąpi skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu.

Wiatr to poziomy (lub prawie poziomy) ruch powietrza wywołany różnicami ciśnienia atmosferycznego. Powietrze dążąc do wyrównania ciśnienia, przemieszcza się od miejsca, w którym jest wysokie ciśnienie atmosferyczne (wyż baryczny) w stronę obszaru o niższym ciśnieniu (niż baryczny).

Uwaga: Im większa jest różnica ciśnień, tym wiatr jest silniejszy (wieje z większą prędkością).

Prędkość wiatru wyrażamy w m/s, km/h, kn (węzeł = 1NM/h = 1852m/h),

a mierzymy anemometrem (wiatromierzem)

skala Beauforta

Skala od 0 do 12 stopni. Musimy umieć rozpoznawać i umieć nazwać 8 stopni skali.

Photo Gallery

Prezentacja bez tytułu (4)
Prezentacja bez tytułu (3)
Prezentacja bez tytułu (5)front ciepły

Photo Gallery

Prezentacja bez tytułu (6)
Prezentacja bez tytułu (7)Front chłodny

Photo Gallery

Prezentacja bez tytułu (9)
Prezentacja bez tytułu (10) 

powstawanie burzy wewnątrzmasowej

Photo Gallery

Prezentacja bez tytułu (12)
Prezentacja bez tytułu (13)
Prezentacja bez tytułu (14)
Prezentacja bez tytułu (16) (1)
Prezentacja bez tytułu (15)
Prezentacja bez tytułu (17)
Prezentacja bez tytułu (18)
Prezentacja bez tytułu (19)bryza dzienna i nocna

Photo Gallery

Prezentacja bez tytułu (8)
Prezentacja bez tytułu (11)
Prezentacja bez tytułu (21)rodzaje chmur zwiastujących pogorszenie pogody

Photo Gallery

Prezentacja bez tytułu (8)
Prezentacja bez tytułu (11)
Prezentacja bez tytułu (21)odbicia wiatru i dysza wiatrowa

Photo Gallery

200
206
207
208