teoria żeglowaniaFAQ

Teoria żeglowania

Jak rozpoznać skąd wieje wiatr?

W czasie żeglugi obserwujemy icki na wantach, wimpel na topie masztu, banderę - WIATR POZORNY

Elementy na brzegu: flagi, bandery, gałęzie, dym z komina - WIATR RZECZYWISTY

 

Rozpoznawanie burty nawietrznej i zawietrznej podczas żeglugi

Burta nawietrzna to burta, na którą wieje, na której siedzi sternik i balast, burta po stronie, której nie ma żagli, wyższa burta,


Burta zawietrzna - burta po stronie, na której są żagle, niższa burta,


WIATR - NAWIETRZNA - ZAWIETRZNA

Kursy wiatru względem jachtu

Kąt martwy - wiatr wieje w dziób wzdłuż jachtu

Bajdewind - wiatr wieje pod kątem 45 stopni od dziobu, jacht płynie z napiętymi żaglami, w dużym przechyle

Półwiatr- wiatr wieje pod kątem 90 stopni do dziobu, żagle poluzowane, duży przechył

Baksztag - wiatr wieje pod kątem 45 stopni od rufy jachtu, żagle wyluzowane, grot opiera sie na wantach, jacht płynie w minimalnym przechyle

Fordewind - wiatr wieje prosto w rufę jachtu, żagle kompletnie wyluzowane, bardzo trudny hals, jacht płynie bez najmniejszego przechyłu

manewrowanie jachtem - ostrzenie i odpadanie

Ostrzenie - zmniejszanie kąta pomiędzy dziobem jachtu a linią wiatru. STER OD SIEBIE

Odpadanie - zwiększenie kąta pomiędzy dziobem jachtu a linią wiatru. STER DO SIEBIE

Szkwał - chwilowe gwałtowne przyśpieszenie prędkości wiatru.

manewry i zwroty na żaglach

zwrot przez sztag

Od bajdewindu jednego halsu do bajdewindu halsu przeciwnego. Przecinamy dziobem linię wiatru. Dynamiczny zwrot w którym musimy mieć wystarczającą prędkość do pokonania wiatru i fali oraz wykonania skrętu.

zwrot przez rufę

od baksztagu jednego halsu do baksztagu halsu przeciwnego. Wiatr wieje pod kątem 45 stopni od rufy. Spokojny zwrot z wiatrem bez potrzeby utrzymywania prędkości manewrowej.

stanięcie w dryf

Manewr pozwalający na chwilowe i pozorne zatrzymanie jachtu bez zrzucania żagli i odpalania silnika. Manewr zaczynamy od zwrotu przez sztag. Manewr pozwala ustawić jacht w bezpiecznej pozycji na żaglach i umożliwiający puszczenie steru przez sternika i naprawę lub regulację ustawień na jachcie.

człowiek za burtą

Manewr podjęcia człowieka za burtą na żaglach z wykorzystaniem zwrotu przez rufę. Podejście do człowieka, który wypadł w czasie płynięcia na żaglach.

podejście, odejście od boi lub pomostu

Manewr podejścia do boi cumowniczej lub pomostu na żaglach.