teoria żeglowaniaFAQ

Teoria żeglowania

Żeby żeglować musimy wiedzieć skąd i czy w ogóle wieje wiatr. Jak rozpoznać skąd wieje wiatr?

W czasie żeglugi obserwujemy icki na wantach, wimpel na topie masztu, banderę - WIATR POZORNY

Elementy na przystani: flagi, bandery, gałęzie, dym z komina - WIATR RZECZYWISTY

 

Pozycja sternika na jachcie

Pozycja sternika na jachcie. Sternik siedzi zawsze na burcie nawietrznej (tej na którą nawiewa wiatr, położonej często wyżej nad wodą zwłaszcza gdy płyniemy ostrym bajdewindem) ze względu na lepszą widoczność, obserwowanie szkwałów, innych jachtów, łatwiejszą obsługę steru, dodatkowe balastowanie.

Rozpoznawanie burty nawietrznej i zawietrznej podczas żeglugi

Burta nawietrzna ? burta, na którą wieje, na której siedzi sternik i balast, burta po stronie, ktorej nie ma żagli, wyższa burta,


Burta zawietrzna - burta po stronie, na której są żagle, niższa burta,


WIATR - NAWIETRZNA - ZAWIETRZNA

Kursy wiatru względem jachtu

Kąt martwy - wiatr wieje w dziób wzdłuż jachtu

Bajdewind - wiatr wieje pod kątem 45 stopni od dziobu, jacht płynie z napiętymi żaglami, w dużym przechyle

Półwiatr- wiatr wieje pod kątem 90 stopni do dziobu, żagle poluzowane, duży przechył

Baksztag - wiatr wieje pod kątem 45 stopni od rufy jachtu, żagle wyluzowane, grot opiera sie na wantach, jacht płynie w minimalnym przechyle

Fordewind - wiatr wieje prosto w rufę jachtu, żagle kompletnie wyluzowane, bardzo trudny hals, jacht płynie bez najmniejszego przechyłu

manewrowanie jachtem - ostrzenie i odpadanie 

ostrzenie - zmniejszanie kąta pomiędzy dziobem jachtu a linią wiatru. STER OD SIEBIE

odpadanie - zwiększenie kąta pomiędzy dziobem jachtu a linią wiatru. STER DO SIEBIE

szkwał - chwilowe gwałtowne przyśpieszenie prędkości wiatru.

bajdewind

półwiatr

baksztag

fordewind

manewry i zwroty na żaglach

zwrot przez sztag

Od bajdewindu jednego halsu do bajdewindu halsu przeciwnego. Przecinamy dziobem linię wiatru. Dynamiczny zwrot w którym musimy mieć wystarczającą prędkość do pokonania wiatru i fali oraz wykonania skrętu.

zwrot przez rufę

od baksztagu jednego halsu do baksztagu halsu przeciwnego. Wiatr wieje pod kątem 45 stopni od rufy. Spokojny zwrot z wiatrem bez potrzeby utrzymywania prędkości manewrowej.

stanięcie w dryf

Manewr pozwalający na chwilowe i pozorne zatrzymanie jachtu bez zrzucania żagli i odpalania silnika. Manewr zaczynamy od zwrotu przez sztag. Manewr pozwala ustawić jacht w bezpiecznej pozycji na żaglach i umożliwiający puszczenie steru przez sternika i naprawę lub regulację ustawień na jachcie.

człowiek za burtą

Manewr podjęcia człowieka za burtą na żaglach z wykorzystaniem zwrotu przez rufę. Podejście do człowieka, który wypadł w czasie płynięcia na żaglach.

podejście, odejście od boi lub pomostu

Manewr podejścia do boi cumowniczej lub pomostu na żaglach.