Testy motorowodneFAQ

Egzamin podzielony jest na dwie części:

-Teoria

-Praktyka

 

Egzamin teoretyczny to test jednokrotnej odpowiedzi. Test zawiera 75 pytań.

Żeby uzyskać pozytywny wynik należy udzielić co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi.

Test trwa 90 min.

 

Część praktyczna zakłada przedstawienie i poprawne wykonanie manewrów na motorówce:

-Podejście/odejście od nabrzeża,

-Manewrowanie w porcie,

-Manewr zacieśniania cyrkulacji

-Manewr "człowiek za burtą"

W trakcie części praktycznej oceniania będzie komunikacja sternika z załogą, praca cumami, wiązanie węzłów,  bezpieczne manewrowanie motorówką.

Wynik pozytywny egzaminu na patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba która zaliczyła zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. 

 

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego odpowiada za przeprowadzenie egzaminu, który odbędzie się w miejscu szkolenia.

Egzamin odbywa się po zakończeniu szkolenia. Opłaty pobiera komisja egzaminacyjna – dla osób uczących się to 125 zł, dla dorosłych 250 zł. Opłata egzaminacyjna nie jest wliczona w cenę kursu.

Po zdaniu egzaminu do PZMiNW należy dostarczyć, osobiście lub w formie elektronicznej, dokumenty niezbędne do wydania patentu:
-zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydane przez Komisję Egzaminacyjną,
-1 zdjęcie legitymacyjne do patentu formatu 3,5 cm x 4,5 cm.

Patent zostanie wysłany pocztą do 30 dni od złożenie do PZMiNW dokumentów.

Uprawnienia Sternika Motorowodnego:

– Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

– Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu oraz po morskich wodach wewnętrznych w porze dziennej.

– Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą prowadzić jachty do 60 kW.