REGULAMIN KARNETU OPEN - 31 finał WOŚP

1.Wydawcą karnetu jest Fundacja Nowe Żeglarstwo.

2.Karnet jest dokumentem uprawniającym posiadacza do korzystania z oferty wymienionej na zakupionym karnecie, czarteru jachtu Sigma Club w  terminie 21.03 - 31.10.2023.

3.Karnet po zakupie nie podlega zwrotowi oraz nie może być wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może być również zwrócony wydawcy.

4.Karnet OPEN nie posiada limitu godzin do wykorzystania.

5.Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia karnetu, czy utraty jego ważności po jego przekazaniu.

8.Karnet może być realizowany tylko na usługę opisaną na karnecie na Jeziorze Kierskim, ul. Nad jeziorem 21, Poznań.

9.Karnet może realizować tylko osoba przypisana do karnetu wraz z załogą. Obsługa może prosić o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych przypisanych do karnetu.

10.Każdy karnet ma uwzględniony okres ważności. (Okres ważności to 21.03 - 31.10.2023r.) Okres ważności nie podlega wydłużeniu, jeżeli nie zostanie zrealizowany. Wydawca zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu ważności karnetu ze względu na warunki atmosferyczne, uszkodzenia sprzętu lub konieczność zakończenia sezonu ze względu na zakończenie sezonu przez cały kompleks wypoczynkowy którego częścią jest przystań żeglarska.

11.Nabywca zobowiązany jest do podania numeru karnetu przy rezerwacji. Każdorazowo przy wypożyczeniu jachtu korzystający musi wypełnić umowę udostępnienia jachtu.

12.Minimalny jednorazowy okres czarteru wynosi 1 godziny jednego dnia, niezależnie czy cały ten okres został wykorzystany. Maksymalny jednorazowy okres czarteru wynosi 8 godzin jednego dnia. Okres jednorazowego czarteru naliczany jest od 1 do 8 godzin. Na dany numer karnetu można wypożyczyć tylko jeden jacht.

13.Wykorzystane godziny czarteru będą zapisywane w formie online w ciągu 24 godzin po odbytym czarterze. Korzystający ma możliwość sprawdzenia salda godzin na przystani.

13.Wydawca ma prawo odmówić realizacji karnetu w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia karnetu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych korzystającego..

14.Regulamin karnetu i regulamin czarteru jachtów są integralną częścią karnetu.

15.Użytkownik karnetu potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi regulaminami karnetu  i czarteru jachtów i akceptuje ich treść.