RODO

Zgodnie z obowiązującym prawem od dnia 25 maja 2018 i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Fundacja Nowe Żeglarstwo wprowadza politykę RODO.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),  jest Fundacja Nowe Żeglarstwo, prowadząca organizację pod adresem, os. Rusa 24/4, 61-245 Poznań, posiadająca numer NIP: 7822581297, REGON: 360918087, KRS: 0000546469, zwana dalej „Fundacją”

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi wynajmu jachtu, cumowania, prowadzenia szkolenia itp), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
2. Twoje dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, dla poinformowania Cię o promocjach, terminach szkoleń i rejsów i naszej bieżącej działalności i projektach, którymi się zajmujemy. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów i ich gromadzenia.

Przekazywanie danych:
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do partnerów „Fundacji” bez Twojej wiedzy i zgody, z wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie tych danych wynika z Twojego zlecenia podjęcia czynności i konieczności przekazania danych partnerowi „Fundacji”.

Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty współpracujące z Fundacją m. in w sprawach organizacyjnych, księgowych, prowadzenie szkoleń tylko w celach niezbędnych do realizacji działań.

Twoje uprawnienia:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych „Fundacji”, może nastąpić drogą mailową na adres akademia@nowezeglarstwo.pl lub pisemnie przekazane na adres „Fundacji”.